Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2016

Reposted fromlugola lugola viadouxsouvenirs douxsouvenirs
3107 8dc1 500
Reposted fromberry-girl berry-girl viasatyra satyra
Reposted fromzielono zielono viasatyra satyra
0394 4bb4 500
1878 70cc 500
Reposted fromyourhorny yourhorny viaPrzygnebiona Przygnebiona

September 19 2016

7776 9906
Reposted fromscorpix scorpix viadynamite dynamite
Na filmach zawsze pokazują efekty terapii psychologicznej
w postaci jakichś nagłych objawień. Bohaterowie przeżywają olśnienia, padają sobie w ramiona, mówią: "Kocham Cię"
albo "Zawsze byłam z Ciebie dumna" i już. Wszyscy wszystko rozumieją, a potem już jest cudownie. W rzeczywistości nie ma żadnych spektakularnych efektów. Żadnych harf, tęczy
i kwietnych płatków. Ludzie dochodzą do siebie miesiącami, tysiące razy tracąc wiarę i nadzieję i zamęczając najbliższych.
To jest jak fizjoterapia. Niektórzy upadają tak boleśnie, że potem muszą od nowa uczyć się chodzić. I czasami już zawsze kuśtykają.
— Jarosław Grzędowicz "Księga jesiennych demonów"

August 23 2016

Reposted fromtfu tfu viaMyBlackWings MyBlackWings
Pojawiłeś się przypadkiem. Tylko przypadkiem nie odchodź.
3638 d494
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaempathetic empathetic
Kocha się nie za cokolwiek, ale pomimo wszystko.
— ks. Jan Twardowski
Reposted fromavooid avooid viaempathetic empathetic

July 29 2016

JAK SOBIE SAMEMU POMÓC - RADZI PROF. HEITZMAN

1. Patrz więcej na otaczający świat, a mniej na siebie.
2. Rozmawiaj więcej z ludźmi. 
3. Nie pracuj kosztem snu (śpij co najmniej sześć godzin na dobę). 
4. Nie zapominaj o urlopie. 
5. W weekendy wypoczywaj, nie pracuj. 
6. Odnów znajomości koleżeńskie i przyjaźnie, dbaj o nie. 
7. Twoim oparciem jest rodzina, interesuj się nią. 
8. Nie zapominaj o zainteresowaniach, coś musi cię interesować. 
9. Nie zatracaj się jednak w zajęciach i aktywnościach, aby się od nich nie uzależnić. 
10. Staraj się zawsze znajdować u siebie więcej plusów niż minusów. 
Reposted fromkyte kyte viacukrowa cukrowa
2940 ed53
Reposted fromKciukWzupie KciukWzupie viacukrowa cukrowa
8088 739f
Reposted fromVoolgarisVoodoo VoolgarisVoodoo viatbtf tbtf
„Nigdy nie daj sobie wmówić, że nie  możesz czegoś  zrobić. Jeśli masz marzenie, musisz  je chronić. Ludzie nie potrafią sami czegoś zrobić, więc mówią, że Ty też nie możesz. Jeśli czegoś  chcesz, to zdobądź to”
— – Will Smith "W pogodni za szczęściem"
Reposted fromavooid avooid viaoversensitive oversensitive
Pamiętaj, że porażka to siniak, a nie tatuaż!
— znalezione
0417 f9ee 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaoversensitive oversensitive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl